آخرالزمان و مهدویت tag:http://onvan.mihanblog.com 2020-07-02T14:25:00+01:00 mihanblog.com آخرالزمان و حوادث آن 2012-11-07T07:37:16+01:00 2012-11-07T07:37:16+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/160 آخرالزمان ترسیم دوران ظهور براساس روایات؛ اا آخرالزمان و رویدادهای آن به ترتیب کدامند؟ ادر حکومت حضرت مهدی(ع) تولید و توزیع به گونه‌ای ساماندهی می‌شود که همه جا به نعمت و آبادانی می‌رسد. امام باقر(ع) می‌فرمایند: در تمام زمین هیچ ویرانه‌ای نمی‌ماند جز اینکه آباد می‌شود.خبرگزاری شبستان: ترسیم کامل و درست دوران ظهور، چندان امکان پذیر نیست، اما به صورت خلاصه، می توان گفت، پس از آنکه شرایط و زمینه های ظهور، مانند تعداد مناسب یاران و آمادگی مردم برای پذیرش حضرت فراهم گشت امام در مکه ظاهر

ا آخرالزمان و رویدادهای آن به ترتیب کدامند؟ ا

در حکومت حضرت مهدی(ع) تولید و توزیع به گونه‌ای ساماندهی می‌شود که همه جا به نعمت و آبادانی می‌رسد. امام باقر(ع) می‌فرمایند: در تمام زمین هیچ ویرانه‌ای نمی‌ماند جز اینکه آباد می‌شود.

خبرگزاری شبستان: ترسیم کامل و درست دوران ظهور، چندان امکان پذیر نیست، اما به صورت خلاصه، می توان گفت، پس از آنکه شرایط و زمینه های ظهور، مانند تعداد مناسب یاران و آمادگی مردم برای پذیرش حضرت فراهم گشت امام در مکه ظاهر می شود و با معرفی خود ظهور منجی را اعلام می دارد. این در زمانی است که قدرت طلبان و سودجویان، به خاطر منافع مادی خود به ظلم و فساد دامن زده اند و جنگ ها و خونریزی های متعددی را ایجاد می کنند که نتیجه آن چیزی جز عقب ماندگی و شیوع بیماری ها، فقر اکثریت و کم رنگ شدن حقایق و مظاهر دین نیست.

البته باید توجه داشت که در چنین وضع اسفباری، انسان های پاک و وارسته ای پیدا می شوند که با تمام تلاش و کوشش خود، سعی در آگاهی دادن به مردم و زمینه سازی برای ظهور دارند. در روایات از زمینه سازی مردم ایران اشاره به میان آمده است و این که علم و معارف دین در قم ظاهر می شود و از آنجا به دنیا پخش می شود.

با ظهور حضرت در مکه و تجمع یاران 313 نفری بر گرد او و بیعت با آن بزرگوار، همه نگاه ها، چه دوستان و چه دشمنان، به سمت مکه دوخته می شود. لشکری از سفیانی که برای مقابله با حضرت به سمت مکه به راه افتاده در سرزمین بیداء به زمین فرومی رود. در همین حال یاران امام نیز به سمت مکه حرکت می کنند تا جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفر شکل می گیرد و در این هنگام، خروج صورت می گیرد. امام مهدی(ع) با یاران خود چه از افراد بشر و چه از ملائکه پس از تسلط بر مکه و اصلاحات در آن، ازجمله کوتاه کردن دست افرادی که به بیت المال تجاوز کرده اند، به طرف مدینه و سپس عراق حرکت می کند و در این سیر، یاران و دوستان دیگری نیز به جمع لشکر حضرت اضافه می شوند.

]]>
فتنه‌ های بحران‌ ساز آخرالزمان 2012-10-19T05:42:02+01:00 2012-10-19T05:42:02+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/159 آخرالزمان كد ساعت و تاریخ دوشنبه 3 تیر 1492 دوشنبه 3 تیر 1492 ساعت فلشكد ساعت فتنه را در لغت، امتحان و آزمودن معنا کرده‌اند. این واژه معمولاً درباره آن دسته از امتحاناتی به کار برده می‌شود که با تلخی و سختی همراه است.در «قرآن کریم»، این واژه برای همین معنا، بستن راه و بازگرداندن از مسیر حق، شرک و کفر،افتادن در معاصی و نفاق،اشتباه گرفتن و تشخیص ندادن حق از باطل، گمراهی، کشتار و اسارت، تفرقه و اختلاف میان مردم و ... به کار رفته است. فتنه را در لغت، امتحان و آزمودن معنا کرده‌اند.1 این واژه م

كد ساعت و تاریخ

دوشنبه 3 تیر 1492

دوشنبه 3 تیر 1492

ساعت فلش

كد ساعت


فتنه‌های بحران‌ساز آخرالزّمان

فتنه را در لغت، امتحان و آزمودن معنا کرده‌اند. این واژه معمولاً درباره آن دسته از امتحاناتی به کار برده می‌شود که با تلخی و سختی همراه است.
در «قرآن کریم»، این واژه برای همین معنا، بستن راه و بازگرداندن از مسیر حق، شرک و کفر،افتادن در معاصی و نفاق،اشتباه گرفتن و تشخیص ندادن حق از باطل، گمراهی، کشتار و اسارت، تفرقه و اختلاف میان مردم و ... به کار رفته است.

 

فتنه را در لغت، امتحان و آزمودن معنا کرده‌اند.1 این واژه معمولاً درباره آن دسته از امتحاناتی به کار برده می‌شود که با تلخی و سختی همراه است.
در «قرآن کریم»، این واژه برای همین معنا،3 بستن راه و بازگرداندن از مسیر حق،4 شرک و کفر،افتادن در معاصی و نفاق،اشتباه گرفتن و تشخیص ندادن حق از باطل،7 گمراهی،8 کشتار و اسارت،9 تفرقه و اختلاف میان مردم10 و ... به کار رفته است.
حضرت علی(ع)، منشأ فتنه‌ها را چنین بیان نموده‌اند:
«همانا از دو خصلت بر شما هراسانم؛ پیروی از هوای نفس و آرزوی طولانی، امّا پیروی از هوای نفس از حق باز می‏دارد و امّا آرزوی دراز، آخرت را در طاق نسیان می‏نهد. همانا دنیا، پشت‌كنان، كوچ كرده و می‏رود و آخرت، كوچ كرده و به سوی ما می‏آید و هر كدام را فرزندانی است. پس شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا نباشید؛ زیرا امروز كار هست و محاسبه نیست و فردا محاسبه هست و كار نیست و همان فتنه‏ها و آشوب‏ها از هواپرستی آغاز می‏شود و از احكام بدعت و خود پرداخته، شروع می‏گردد. در این احكام خود پرداخته با خدا مخالفت می‏شود و مردانی در عهده‌دار شدن آنها، به جای مردانی دیگر می‏نشینند.
اگر حق خالص در میان بود، اختلاف به چشم نمی‏خورد و اگر باطل محض در میان بود، بر هیچ خردمندی پوشیده نمی‏ماند؛ لیكن مشتی از حق و مشتی از باطل برگرفته شده و با هم آمیخته گردیده و اینجاست كه شیطان به دوست‌داران خود چیره می‏گردد و كسانی رهایی می‏یابند كه از طرف خداوند، عاقبت نیكی برای آنها رقم خورده باشد.


برای خواندن بقیه مقاله به ادامه مطلب مراجعه فرمایید:

]]>
سیمای نابسامان جهان پیش از ظهور 2012-10-19T05:36:56+01:00 2012-10-19T05:36:56+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/158 آخرالزمان جهان پیش از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، به گونه ای است که ظلم و ستم بیداد می کند و جامعه انسانی را به جایگاهی می رساند که از خویشتن خویش ناامید شده و موعود وعده داده شده را می طلبند تا بنیان هر چه ظلم و ستم را از ریشه برکند و عدل و داد را در میان مردم جاری و ساری کند. این جهان دارای ویژگی هایی است که در ادامه از لسان روایات به بیان برخی از آنها خواهیم پرداخت.نفوذ زنان در حكومت هاامام صادق علیه السلام در حدیثی درباره نقش زنان در دوران پیش از ظهور فرموده است: « و می بینی

سیمای نابسامان جهان پیش از ظهور

جهان پیش از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، به گونه ای است که ظلم و ستم بیداد می کند و جامعه انسانی را به جایگاهی می رساند که از خویشتن خویش ناامید شده و موعود وعده داده شده را می طلبند تا بنیان هر چه ظلم و ستم را از ریشه برکند و عدل و داد را در میان مردم جاری و ساری کند. این جهان دارای ویژگی هایی است که در ادامه از لسان روایات به بیان برخی از آنها خواهیم پرداخت.نفوذ زنان در حكومت ها
امام صادق علیه السلام در حدیثی درباره نقش زنان در دوران پیش از ظهور فرموده است: « و می بینی كه زنان در حكومت داری چیره شده و هر كاری كه روی می دهد، مطابق میل آن هاست».(1)  
در این دوران مردان شخصیت خود را از دست داده و از كثرت معاشرت با زنان مصداق بارز اشباه الرجال می شوند و با این روحیه، در همه زمینه ها چه زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی مغلوب هواهای نفسانی زنان هستند و همین معنا در رابطه با خود حكومت داران نیز وجود دارد و كشورها زنان را در كارهای حكومتی دخالت می دهند و یا با رأی خود مردم، زنان را به عنوان مهره های اصلی حكومت انتخاب می كنند.
امام علی علیه السلام نیز فرموده است: «هنگامی كه زنان بر امور جامعه مسلط شوند و دختران زمام كار در دست گیرند و كودكان به امارت رسند... .»(2)


در دوران قبل از ظهور ملاك ارزش ها به طور كلی عوض می شود و پول و قدرت و ریاست و هواپرستی حرف نخست را می زنند، در چنین محیطی احكام الهی نیز زیر پا گذاشته می شود؛ زیرا زندگی مردم مطابق با امیال نفسانی شان می شود و در نتیجه دیگر جایی برای اجرای احکام الهی باقی نمی ماند


برای خواندن بقیه مقاله ، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید:

]]>
بشارت ظهور 2011-10-16T06:51:52+01:00 2011-10-16T06:51:52+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/157 آخرالزمان در ادیاندر كتاب «دادتگ» كه از كتب مقدّسة برهمائیان است، بشارت ظهور منجی چنین آمده است: بعد از آنكه مسلمانی به هم رسد، در آخرالزّمان و اسلام در میان مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمان و تعدّی حاكمان و ریای زاهدان و بی‌دیانتی امینان و حسد حاسدان برطرف شود و به جز نام از آن چیزی نماند و دنیا مملوّ از ظلم و ستم شود و پادشاهان، ظالم و بی‌رحم شوند و رعیّت بی‌انصاف گردند و در تخریب یكدیگر كوشند و ع بشارت ظهور

در ادیاندر كتاب «دادتگ» كه از كتب مقدّسة برهمائیان است، بشارت ظهور منجی چنین آمده است: بعد از آنكه مسلمانی به هم رسد، در آخرالزّمان و اسلام در میان مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمان و تعدّی حاكمان و ریای زاهدان و بی‌دیانتی امینان و حسد حاسدان برطرف شود و به جز نام از آن چیزی نماند و دنیا مملوّ از ظلم و ستم شود و پادشاهان، ظالم و بی‌رحم شوند و رعیّت بی‌انصاف گردند و در تخریب یكدیگر كوشند و عالم را كفر و ضلالت و فساد بگیرد، دست حق به درآید و جانشین آخر ممتاطا (محمّد) ظهور كند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد و بگردد همه جا (همة جهان را) و بسیار كسان را بكشد و خلایق را هدایت كند ... و غیر از حقّ و راستی از كسی قبول نكند.1


در كتاب «باسك» كه از كتب مقدّسة هندوهاست چنین آمده است: دور دنیا تمام شود به پادشاه عادلی در آخرالزّمان كه پیشوای ملائكه و پریان و آدمیان باشد و حقّ و راستی با او باشد و آنچه در دریا و زمین‌ها و كوه‌ها پنهان باشد، همه را به دست آورد و از آسمان‌ها و زمین و آنچه باشد، خبر دهد و از او بزرگ‌تر كسی به دنیا نیاید.2
در كتاب جوكیان هندو دربارة بشارت ظهور منجی و رجعت گروهی از اموات در دوران حكومت عدالت‌گستر آن حضرت چنین آمده است: آخر دنیا به كسی برگردد كه خدا را دوست می‌دارد و از بندگان خاصّ او باشد و نام او خجسته و فرخنده باشد. خلق را كه در دین‌ها اختراع كرده و حقّ خدا و پیامبر را پایمال كرده‌اند، همه را زنده گرداند و بسوزاند و عالم را نو گرداند و هر بدی را سزا دهد و یك كرور دولت او باشد.3 ]]>
مهدى موعود (ع ) و حكومت جهانى 2011-04-24T18:16:33+01:00 2011-04-24T18:16:33+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/156 آخرالزمان مسأ له مهدى موعود - صلوات اللّه علیه - بیشتر از این جنبه مطرح است كه او حكومت واحد جهانى اسلامى تشكیل خواهد داد، و یا حكومتهاى شرك ، كفر و طغیان به دست او از بین رفته و حكومت توحید و عباد اللّه الصالحین به جاى آنها خواهد نشست . و به عبارت دیگر، آیات :(وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِى الزّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ اْلاَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الْصّالِحُونَ)(159) و:(هُوَ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ...)(160) كه تا به حال به ص مسأ له مهدى موعود - صلوات اللّه علیه - بیشتر از این جنبه مطرح است كه او حكومت واحد جهانى اسلامى تشكیل خواهد داد، و یا حكومتهاى شرك ، كفر و طغیان به دست او از بین رفته و حكومت توحید و عباد اللّه الصالحین به جاى آنها خواهد نشست . و به عبارت دیگر، آیات :
(وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِى الزّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ اْلاَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الْصّالِحُونَ)(159)

و:(هُوَ الَّذِى اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ...)(160)

كه تا به حال به صورت وعده مانده اند، توسط وى پیاده خواهند شد.
]]>
تطبیق و مقایسة دجّال در اسلام با آنتی‌كرایست در مسیحیّت 2011-04-24T18:14:17+01:00 2011-04-24T18:14:17+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/155 آخرالزمان نگاه شیعه به بحث نجات بخش جهان، نگاهی فرامكتبی است به این ترتیب كه در همة امّت‌ها، مردم، منتظر برقراری نظام مهدوی در سراسر گیتی‌اند؛ از امام علی(ع) در این باره نقل شده است: «در هیچ یك از امّت‌ها، منتظر مهدی‌ای غیر از او نبوده‌اند.» جدای از سخن مشترك ادیان از وجود یك نجات بخش در پایان دنیا، ادیان مختلف به خصوص ادیان الهی برای آمادگی هر چه بیشتر پیروان خود، با پیش‌گویی نسبت به آینده، آنان را از خطرات و مشكلات فرا رو بر حذر داشته‌اند.    

نگاه شیعه به بحث نجات بخش جهان، نگاهی فرامكتبی است به این ترتیب كه در همة امّت‌ها، مردم، منتظر برقراری نظام مهدوی در سراسر گیتی‌اند؛ از امام علی(ع) در این باره نقل شده است: «در هیچ یك از امّت‌ها، منتظر مهدی‌ای غیر از او نبوده‌اندجدای از سخن مشترك ادیان از وجود یك نجات بخش در پایان دنیا، ادیان مختلف به خصوص ادیان الهی برای آمادگی هر چه بیشتر پیروان خود، با پیش‌گویی نسبت به آینده، آنان را از خطرات و مشكلات فرا رو بر حذر داشته‌اند.

 

 ]]>
حوادث مصر در آستانه ظهور- قسمت چهارم 2011-04-02T17:51:33+01:00 2011-04-02T17:51:33+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/154 آخرالزمان تبا اینکه شیخ مفید در این کتاب همانند دیگر کتب روایی مطالب را با ذکر سند می آورد اما در این بخش تنها به بیان برخی از نشانه ها اکتفا کرده و سندی برای آن ارائه نداده است. وی می گوید: «اخبار و روایات(فراوانی) درباره نشانه هاى ظهور حضرت مهدى علیه السّلام به دست ما رسیده كه از آن جمله خروج سفیانى، ... کشته شدن فرمانروای مصر به دست مردم، ... می باشد.»   گفتیم که حدیث، از دو بخش سند و متن تشکیل شده که اعتبار سنجی آن وابسته به نقد این دو بخش است. در  تبا اینکه شیخ مفید در این کتاب همانند دیگر کتب روایی مطالب را با ذکر سند می آورد اما در این بخش تنها به بیان برخی از نشانه ها اکتفا کرده و سندی برای آن ارائه نداده است. وی می گوید: «اخبار و روایات(فراوانی) درباره نشانه هاى ظهور حضرت مهدى علیه السّلام به دست ما رسیده كه از آن جمله خروج سفیانى، ... کشته شدن فرمانروای مصر به دست مردم، ... می باشد.»
 
 
گفتیم که حدیث، از دو بخش سند و متن تشکیل شده که اعتبار سنجی آن وابسته به نقد این دو بخش است. در بررسی سندی 16 روایت مرتبط با حوادث مصر در آستانه ظهور دیدیم که این روایات از میان 7 منبع روایی نقل شده است. ما به ترتیب قدمت این منابع بررسی سندی را آغاز کردیم و به تحلیل روایات سه منبع از این منابع پرداختیم.

1ـ کتاب «الفتن» نعیم بن حماد مروزی (متوفی 228) از محدثان اهل تسنن

2ـ کتاب «الغیبة» نعمانی از راویان بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجرى

3ـ تفسیر عیاشی از علمای برجسته شیعه در اوایل قرن چهارم
]]>
حوادث مصر در آستانه ظهور- قسمت سوم 2011-04-02T17:49:54+01:00 2011-04-02T17:49:54+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/153 آخرالزمان تحولات کنونی مصر و تطابق آن با برخی از روایات مربوط به حوادث آستانه ظهور، ما را به این سو سوق داد که به بررسی دقیق این روایات بپردازیم. چرا که این موضوع، افکار فراوانی را به خود واداشته و پرسش های پر اهمیتی را ایجاد کرده است. به راستی اگر حوادث کنونی مصر همان باشد که روایات ما آن را نشانه ای برای ظهور منجی آخر الزمان دانسته، چه تحول بزرگی در پیش روی خواهد بود و چه حادثه شگرفی در انتظار عالم خواهد بود!    تحولات کنونی مصر و تطابق آن با برخی از روایات مربوط به حوادث آستانه ظهور، ما را به این سو سوق داد که به بررسی دقیق این روایات بپردازیم. چرا که این موضوع، افکار فراوانی را به خود واداشته و پرسش های پر اهمیتی را ایجاد کرده است. به راستی اگر حوادث کنونی مصر همان باشد که روایات ما آن را نشانه ای برای ظهور منجی آخر الزمان دانسته، چه تحول بزرگی در پیش روی خواهد بود و چه حادثه شگرفی در انتظار عالم خواهد بود!
 
]]>
حوادث مصر در آستانه ظهور- قسمت دوم 2011-04-02T17:49:42+01:00 2011-04-02T17:49:42+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/152 آخرالزمان یکی از نشانه های ظهور که در روایات مطرح شده، ورود نیروهای غربی یا مغربی به مصر است. شیخ طوسی در کتاب الغیبة، ص 463، از عمار یاسر نقل می کند که گفت: دولت اهل بیتِ پیغمبر شما در آخر الزمان خواهد بود و ظهور آن دولت علاماتى دارد: (از آن جمله) ... غربیان به مصر حمله می آورند. وقتى آنها وارد مصر شدند، همین علامت آمدن سفیانى است.    گفته شد که روایات رخدادهای مصر در دوران ظهور را می توان به هفت گروه تقسیم کرد و ترتیبی منطقی اما احتمالی برای این  یکی از نشانه های ظهور که در روایات مطرح شده، ورود نیروهای غربی یا مغربی به مصر است. شیخ طوسی در کتاب الغیبة، ص 463، از عمار یاسر نقل می کند که گفت: دولت اهل بیتِ پیغمبر شما در آخر الزمان خواهد بود و ظهور آن دولت علاماتى دارد: (از آن جمله) ... غربیان به مصر حمله می آورند. وقتى آنها وارد مصر شدند، همین علامت آمدن سفیانى است.
 
 
 
گفته شد که روایات رخدادهای مصر در دوران ظهور را می توان به هفت گروه تقسیم کرد و ترتیبی منطقی اما احتمالی برای این رخدادها ارائه نمود. در بخش گذشته به بررسی سه گروه از این رخدادها پرداختیم. این سه گروه عبارتند از:

1ـ حرکت انقلابی مردم علیه حاکمان در مصر و دیگر کشورهای عربی
2ـ کشته شدن فرمانروای مصر به دست مردم
3ـ هرج و مرج و نابسامانی در کشور به دلیل فقدان پیشوا
]]>
حوادث مصر در آستانه ظهور- قسمت اول 2011-04-02T17:46:23+01:00 2011-04-02T17:46:23+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/151 آخرالزمان یكی از نشانه های ظهور، حركت عمومی مردم منطقه و یا مردم كشورهای عربی بر ضد حاكمان است. حاكمانی كه استبداد، زورگویی و ظلمشان چنان مردم را بر آشفته كه جز به كشتن آنان راضی نخواهند شد.    اگرچه روایات پیش بینی حوادث آینده مصر فراوان است اما تنها بخشی از آنها به عصر ظهور مرتبط می شود. روایات پیش بینی فتح مصر توسط مسلمانان و همچنین روایات غلبه مغربی ها بر مصر كه در دوران انقلاب فاطمیان به حقیقت پیوسته است، از جمله روایاتی است كه ربطی به مساله ظ  یكی از نشانه های ظهور، حركت عمومی مردم منطقه و یا مردم كشورهای عربی بر ضد حاكمان است. حاكمانی كه استبداد، زورگویی و ظلمشان چنان مردم را بر آشفته كه جز به كشتن آنان راضی نخواهند شد.
 
 
 
اگرچه روایات پیش بینی حوادث آینده مصر فراوان است اما تنها بخشی از آنها به عصر ظهور مرتبط می شود. روایات پیش بینی فتح مصر توسط مسلمانان و همچنین روایات غلبه مغربی ها بر مصر كه در دوران انقلاب فاطمیان به حقیقت پیوسته است، از جمله روایاتی است كه ربطی به مساله ظهور ندارند و باید مراقب بود كه ما را به اشتباه نیاندازند و با روایات ظهور درآمیخته نگردند. بنابراین برای جلوگیری از این مشكل تنها به روایاتی مراجعه خواهیم كرد كه به نحوی دلالت بر حوادث دوران ظهور داشته باشند.


]]>
امام عصر و مدت زمان فتح دنیا 2011-01-27T10:55:14+01:00 2011-01-27T10:55:14+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/150 آخرالزمان امام عصر و مدت زمان فتح دنیابرخورد عادلانه مهدی (عج) با غیرمسلمانانمدت جنگ و نبرد امام عجل الله تعالی فرجه الشریف برای فتح دنیا نیز مؤید دیگری است بر اینکه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با غیر مسلمانان به عدالت رفتار می‌کند.  عدالت مهدوی و ادیان دیگردرباره برخورد سپاه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با انسان‌های عصر ظهور، اندیشه‌ای خرافی وجود دارد که بیانگر برخوردهای تند و خشونت بار است. این تصور به دور از واقعیت و تاریک از عصر پرفروغ ظهور، گاه انسان‌های نادان را ب

امام عصر و مدت زمان فتح دنیا

برخورد عادلانه مهدی (عج) با غیرمسلمانان

امام زمان

مدت جنگ و نبرد امام عجل الله تعالی فرجه الشریف برای فتح دنیا نیز مؤید دیگری است بر اینکه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با غیر مسلمانان به عدالت رفتار می‌کند.

 

عدالت مهدوی و ادیان دیگر

درباره برخورد سپاه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با انسان‌های عصر ظهور، اندیشه‌ای خرافی وجود دارد که بیانگر برخوردهای تند و خشونت بار است. این تصور به دور از واقعیت و تاریک از عصر پرفروغ ظهور، گاه انسان‌های نادان را به مرز بی رغبتی و حتی تنفر از درک آن روزگار پرشکوه می‌کشاند. در این دیدگاه، فرو رفتن در منجلاب فساد و تباهی و دوری از فضیلت‌ها و آرمان‌های اخلاقی، غیر مسلمانان را سزاوار برخوردی سهمگین و انتقامی سخت کرده است و سپاه مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف از سوی خداوند متعال مأمور گرفتن این انتقام است!

]]>
جاهلیّت دوم در آخرالزّمان 2010-12-13T16:45:08+01:00 2010-12-13T16:45:08+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/149 آخرالزمان «قرآن كریم» به وجود جاهلیّتی موسوم به جاهلیّت دوم، پس از جاهلیّت اوّل در بین عامّة مسلمانان اشاره می‌نماید، كه از علایم ظهور حضرت مهدی(ع) است. شواهد قرآنی بسیاری بر این موضوع تأكید دارند، كه از آن جمله می‌توان به آیات زیر اشاره نمود:   مبحث اوّل: دلایل وجود جاهلیّت دوم«قرآن كریم» به وجود جاهلیّتی موسوم به جاهلیّت دوم، پس از جاهلیّت اوّل در بین عامّة مسلمانان اشاره می‌نماید، كه از علایم ظهور حضرت مهدی(ع) است. شواهد قرآنی بسیاری بر این موضوع تأك  «قرآن كریم» به وجود جاهلیّتی موسوم به جاهلیّت دوم، پس از جاهلیّت اوّل در بین عامّة مسلمانان اشاره می‌نماید، كه از علایم ظهور حضرت مهدی(ع) است. شواهد قرآنی بسیاری بر این موضوع تأكید دارند، كه از آن جمله می‌توان به آیات زیر اشاره نمود:
 
 

مبحث اوّل: دلایل وجود جاهلیّت دوم

«قرآن كریم» به وجود جاهلیّتی موسوم به جاهلیّت دوم، پس از جاهلیّت اوّل در بین عامّة مسلمانان اشاره می‌نماید، كه از علایم ظهور حضرت مهدی(ع) است. شواهد قرآنی بسیاری بر این موضوع تأكید دارند، كه از آن جمله می‌توان به آیات زیر اشاره نمود:
]]>
دابة الارض 2010-12-13T16:43:36+01:00 2010-12-13T16:43:36+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/148 آخرالزمان مسلمانان، چه شیعه چه اهل سنّت، همگی بر خروج «دابّـة الأرض» در آخرالزّمان اتّفاق نظر دارند، امّا آنها در مورد مشخّص كردن مصداق؛ یعنی ماهیّت آن دابّـة ، اختلاف نظر دارند. اهل سنّت قائل به این است كه دابّـة  الأرض، جنبنده‌ای از جنبندگان زمین است، امّا شیعیان بر این باورند كه دابّـة  الأرض، یك مرد معیّن است و ما در بخش‌های بعد به این مسئله خواهیم پرداخت.    دربارة نشانه‌های آخرالزّمان بسیار گفت‌وگو شده است. یكی از این نشانه‌ها كه بحث  مسلمانان، چه شیعه چه اهل سنّت، همگی بر خروج «دابّـة الأرض» در آخرالزّمان اتّفاق نظر دارند، امّا آنها در مورد مشخّص كردن مصداق؛ یعنی ماهیّت آن دابّـة ، اختلاف نظر دارند. اهل سنّت قائل به این است كه دابّـة  الأرض، جنبنده‌ای از جنبندگان زمین است، امّا شیعیان بر این باورند كه دابّـة  الأرض، یك مرد معیّن است و ما در بخش‌های بعد به این مسئله خواهیم پرداخت.
 
 
 
دربارة نشانه‌های آخرالزّمان بسیار گفت‌وگو شده است. یكی از این نشانه‌ها كه بحث دربارة آن از نقطه‌نظرهای مختلف صورت گرفته «دابّـة الأرض» است. دابّـة الأرض در لغت به معنی جنبده و آهسته راه رفتن است. ]]>
پیش‌گیری از حوادث غیر مترقّبه طبیعی 2010-11-11T06:50:50+01:00 2010-11-11T06:50:50+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/147 آخرالزمان در واقع قادر متعال سوانح و بلایای طبیعی را آزمایش قلمداد می‌نماید تا بازماندگان این حوادث، با درس گرفتن از این وقایع و دست كشیدن از گناه و آلودگی، مانع وقوع مجدّد آنها شوند و با دعوت آنان به صبر (الله مع الصّابرین) این امید را به آنها می‌دهد كه خدایی هست و نازل كنندة عذاب، سرچشمة رحمت است و بندگانش را تنها نمی‌گذارد (انا اقرب من حبل الورید) چنانچه امام علی(ع) دربارة این حوادث فرموده‌اند: «گنهكاران از گنه دست بكشند و اهل توبه، توبه كنند و روشن ضمیران، پن  در واقع قادر متعال سوانح و بلایای طبیعی را آزمایش قلمداد می‌نماید تا بازماندگان این حوادث، با درس گرفتن از این وقایع و دست كشیدن از گناه و آلودگی، مانع وقوع مجدّد آنها شوند و با دعوت آنان به صبر (الله مع الصّابرین) این امید را به آنها می‌دهد كه خدایی هست و نازل كنندة عذاب، سرچشمة رحمت است و بندگانش را تنها نمی‌گذارد (انا اقرب من حبل الورید) چنانچه امام علی(ع) دربارة این حوادث فرموده‌اند: «گنهكاران از گنه دست بكشند و اهل توبه، توبه كنند و روشن ضمیران، پند گیرند.»
 
]]>
مصداق‌ سازی چهره ‌های آخرالزمانی 2010-09-27T09:53:38+01:00 2010-09-27T09:53:38+01:00 tag:http://onvan.mihanblog.com/post/146 آخرالزمان اشاره:آنچه می خوانید نوشته ایست به خامه مهدویت پژوه فرزانه اسماعیل شفیعی سروستانی با عنوان "اندر حكایت شعیب بن صالح!" که تحلیلی محققانه از رویکرد تازه ای است که بر نوشته های  پاره ای از بلاگرها و فعالان فضای مجازی با هدف مصداق سازی چهره های آخرالزمانی و و بالمآل اثبات قریب الوقوع بودن امر ظهور، سایه افکنده است. آخر الزمان

اشاره:

آنچه می خوانید نوشته ایست به خامه مهدویت پژوه فرزانه اسماعیل شفیعی سروستانی با عنوان "اندر حكایت شعیب بن صالح!" که تحلیلی محققانه از رویکرد تازه ای است که بر نوشته های  پاره ای از بلاگرها و فعالان فضای مجازی با هدف مصداق سازی چهره های آخرالزمانی و و بالمآل اثبات قریب الوقوع بودن امر ظهور، سایه افکنده است.
]]>