تبلیغات
::آخرالزمان و مهدويت:: ::آخرالزمان و مهدويت:::: آخرالزمان و مهدويت ::
حدیث روز 
 

مدیریت وبلاگ
 صفحه  نخست

 پیام
به مدير سايت

 

  تبديل به صفحه ي خانگي

 

 اضافه کردن به علاقه منديها

 

خبرنامه
خبرنامه

برای دریافت خبرنامه نام و ایمیل خود را بنویسید

نام :
ایمیل :
مشترک غیرمشترک
 
 

مطالب وبلاگ
آخرین مطالب

كلمه آخرالزمان به بخشى از زمان گفته مى‏شود كه نسبت‏به كل زمان اين دنيا بخش پايانى و نهايى آن محسوب مى‏شود. به عبارت ديگر ادوار زمانى به دو بخش تقسيم مى‏شود كه به بخش دوم آن آخرالزمان گفته مى‏شود و آغاز اين بخش دوم ظهور حضرت رسول اعظم اسلام (ص) است كه مطلع آن بعثت آن حضرت است 

     

 

 مولود كعبه    

 على اكبر مهدى پور
سرزمین حجاز در ماههاى حرام، بویژه در ماه رجب، از روزگار باستان، میزبان زائران بى شمارى بود، كه از راههاى دور و دراز به سوى كعبه معظمه می‌شتافتند و هدایا و قربانیهاى فراوانى با یك دنیا شور و اشتیاق به آن خانه نثار می‌كردند.


در دومین جمعه از ماه رجب، كه از ماههاى حرام است و احترام خاصى در میان همه قبایل و طوائف داشت، ازدحام عجیبى در اطراف كعبه بود و سیل مردم از پیر و جوان با احترام ویژه اى در اطراف خانه خدا در حال طواف بودند، كه زنى حامله، با چهره اى شكسته، در گرداگرد خانه خدا بى تابانه مى گردید و با انگشتان لرزانش به جامه كعبه آویخته بود و در حالى كه قطرات اشكش سیل آسا به صورتش مى ریخت، زیر لب مى گفت:
پروردگارا! من به تو ایمان آورده ام و به آنچه كتاب و پیامبر از سوى تو آمده است، ایمان دارم. پروردگارا! من به آیین جدم »ابراهیم خلیل« كه بینانگذار این خانه كهن است، ایمان دارم. پروردگارا! ترا سوگند مى دهم به حق بنیانگذار این بیت، و به حق این مولودى كه در شكم دارم، كه این زایمان را بر من آسان بگردان.1

چشمهاى كنجكاو او را مى دید و گوشهاى شنوا سخنانش را دنبال مى كرد و حس كنجكاوى در مغزها تحریك مى شد، كه ناگهان فریادى از تعجب از همگان بلند شد و به دنبال آن سكوتى سنگین بر همگان حكمفرما شد. آب در گلوها خشكید، حیرت و تعجب بر چهره ها نقشى شگفت زده بود، نفسها از سینه ها بیرون نمى آمد.
كسى جرأت نداشت كه سكوت را بشكند و بگوید: لحظه اى پیش دیوار كعبه شكافته شد و زن حامله اى به درون خانه خدا رهنمون شد!
چه كسى باور مى كرد كه سنگ خارا آغوش باز كند و زن حامله اى را در خود جاى دهد؟!
حیرت و تعجب مردم هنگامى افزایش یافت كه تلاش پرده داران كعبه، در گشودن قفل در به نتیجه نرسید.
لحظه به لحظه بر ازدحام مردم افزوده مى شد، همگان در انتظار بودند كه از فرجام این راز آگاه شوند. از نقطه نظر مردمف نگران و حیرت زده، هر لحظه اى چون یك ساعت مى گذشت و همگان ثانیه شمارى مى كردند كه نیروى غیبى این مشكل را بگشاید.
پس از گذشت مدتى طولانى، همان سنگ خارا آغوش باز كرد و فاطمه بنت اسد در حالى كه »مولود كعبه« را در آغوش داشت بیرون آمد.
صداى هلهله اوج گرفت و در خانه هاى مكه طنین انداخت. حضرت ابوطالب، عمو و برترین حامى پیامبر، صلّى اللّه علیه وآله، در حالى كه برق شعف از دیدگانش مى جهید، بانگ برآورد:
أیّها النّاس: ولد فى الكعبة ولى اللَّه.
هان اى مردم! ولى خدا در خانه خدا دیده به جهان گشود.
2 این حادثه پرشكوه و بى نظیر تاریخ، به روز جمعه، سیزدهم ماه رجب، سى امین سال حمله ابرهه به خانه خدا (عام الفیل) اتفاق افتاد.3
 
تواتر حدیث ولادت

همه ناقلان آثار و راویان اخبار اتفاق نظر دارند كه خورشید امامت از درون كعبه طلوع نموده و داستان ولادت مولاى متقیان امیرمؤمنان، علیه السلام، در درون كعبه از مسلمات تاریخ است و هیچ پژوهشگر باانصافى نمى تواند در سند آن ابراز شك و تردید نماید و اینك اعتراف گروهى از بزرگان اهل سنت:

1. حاكم نیشابورى
حافظ ابو عبداللَّه، محمدبن عبداللَّه، مشهور به حاكم نیشابورى (م 405 ق.) در كتاب بسیار معروفش »مستدرك صحیحین« مى نویسد:
روایات متواتر است كه فاطمه بنت اسد، امیرمؤمنان على بن ابى طالب، كرم اللَّه وجهه، را در خانه كعبه به دنیا آورد.4
 
2. گنجى شافعى
حافظ ابوعبداللَّه محمدبن یوسف قرشى، معروف به گنجى شافعى (م658 ق.) در كتاب »كفایةالطالب« مى نویسد:
امیرمؤمنان على بن ابى طالب در مكه معظمه، در درون بیت اللَّه الحرام، به شب جمعه 13 رجب، سى سال گذشته از عام الفیل، دیده به جهان گشود و هرگز مولود دیگرى پیش از او یا بعد از او در خانه كعبه زاده نشده است. این ولادت مسعود كرامت و فضیلتى براى او، و فضیلت و شكوهى بر خانه خداست.5
 
3. آلوسى
شهاب الدین ابوالثناء، سیدمحمود آلوسى، صاحب تفسیر آلوسى، شرح مفصلى بر قصیده عینیه عبدالباقى افندى عمرى نوشته است. وى در شرح بیت:
اَنتَ العلىّف الّذى فَوقَ العفلى رفففعا
ببطنف مكّةَ عندَ البیتف إذْوفضفعا
مى نویسد:
ولادت امیرمؤمنان، كرم اللَّه وجهه، در درون كعبه، در سراسر دنیا مشهور است و در كتابهاى هر دو فرقه (شیعه و سنى) روایت شده و هرگز در مورد غیر ایشان چنین فضیلتى ثابت نشده است. آرى، چقدر شایسته است كه پیشواى پیشوایان در جایى متولد شود كه آنجا قبله مؤمنان است. سپاس و ستایش از آن خداوندى است كه هر چیزى را در جاى شایسته خود قرار مى دهد و او فرزانه فرزانگان است«.6
 
4. ذهبى
حافظ شمس الدین، ابو عبداللَّه محمدبن احمد ذهبى، (م 848 ق.) در كتاب »تلخیص مستدرك« متن گفته حاكم نیشابورى را آورده كه مى گوید:
اخبار به حد تواتر رسیده كه على بن ابى طالب در درون كعبه دیده به جهان گشود.7
 
5. لكهنودى
علامه لكهنوى نیز در كتاب »مرآة المؤمنین« عین گفته حاكم را آورده و تصریح نموده كه ولادت امیرمؤمنان، علیه السلام، در درون كعبه متواتر است و این فضیلت ویژه آن حضرت مى باشد.8
 
6. دهلوى
شاه ولى اللَّه، احمد بن عبدالرحیم دهلوى، (م 1176 ق.) در كتاب »ازالة الخفاء« مى نویسد:
بى گمان روایات متواتر است كه فاطمه بنت اسد، امیرالمؤمنین على بن ابى طالب را در درون كعبه به دنیا آورد، بدون تردید او در روز جمعه 13 رجب، سى سال گذشته از عام الفیل، در خانه كعبه به دنیا آمده است و هرگز پیش از او یا بعد از او كسى در خانه كعبه زاده نشده است.9
 
7. محمد مبین
مولوى محمد مبین لكهنوى، (م 1225 ق.) در كتاب »وسیلة النجاة« مى نویسد:
ولادت آن معدن كرامت، روز جمعه 13 رجب، سى سال بعد از عام الفیل، در مكه، در جوف كعبه واقع شد. خداى تعالى او را به این فضیلت مخصوص گردانید و كعبه را با این شرف مشرف گردانید.10
 
8. میلادخان
مولوى هادى على خان میلادخان، در ترجمه كتاب یادشده مى نویسد:
در میان مورخان اتفاق نظر هست كه حضرت امیرالمؤمنین در درون كعبه دیده به جهان گشود و در این زمینه هیچ اختلافى نیست كه این شرف به آن حضرت اختصاص دارد.11
 
9. كاكورى
حافظ محمد على حیدر ابن شاه على قلندر كاكورى، (م 1350 ق.) در كتاب »احسن الانتخاب« از مستدرك حاكم و ازالة الخفاء شاه ولى اللَّه دهلوى روایت كرده است كه موضوع ولادت امیرمؤمنان در درون كعبه به حد تواتر رسیده است.12
 
10. گجراتى
علامه سعید گجراتى، از بزرگان اهل سنت، در كتاب »الإعلام بأعلام مسجدالحرام« در پاسخ برخى از دشمنان اهل بیت، كه زادگاه امیرمؤمنان، علیه السلام، را از روى عناد در دامنه كوه ابوقبیس نوشته اند، مى نویسد:
خدایا تو خود مى دانى كه این سخن بهتانى بزرگ است و آن را دشمنان اهل بیت جعل كرده اند، زیرا روایت متواتر دلالت مى كند بر این كه تولد آن حضرت در درون كعبه بوده است.13

حدیث ولایت

محدثان بزرگ از عالمان شیعه و سنى حدیث ولادت را در مجامع حدیثى خود، با سلسله اسناد خود، از رسول گرامى اسلام، اصحاب، تابعین و ائمه دین، علیهم السلام، روایت كرده اند:
1. شیخ الطائفه، ابو جعفر محمدبن حسن، مشهور به شیخ طوسى، (م 460 ق.) مشروح حدیث ولادت آن حضرت در درون كعبه را با سلسله اسناد خود، از جناب عباس عموى پیامبر روایت كرده است.14

  2. پیشواى محدثان، ابو جعفر محمدبن على بن حسین بن بابویه، مشهور به شیخ صدوق، (م 381 ق.) مشروح آن را در كتابهاى خود از یزیدبن قعنب روایت كرده است.15

  3. ابن شهرآشوب، (م 588 ق.) مشروح آن را با سلسله اسناد خود از امام جعفر صادق، علیه السلام، روایت كرده است.16
 
وى همچنین این حدیث را با سلسله اسناد دیگرى از جابربن عبداللَّه انصارى روایت كرده است.17

4. ابوالحسن على بن محمدبن محمد واسطى، مشهور به ابن مغازلى، (م 483 ق.) در كتاب مناقب خود، مشروح این داستان را با سلسله اسناد خود از امام زین العابدین، علیه السلام، روایت كرده است.18
 
5. نورالدین على بن محمد صباغ مكى، مشهور به ابن صباغ مالكى، (م 885 ق.) مشروح آن را با سلسله اسناد خود از امام زین العابدین، علیه السلام، روایت كرده است.19

  6. ابو عبداللَّه محمد بن یوسف بن محمد قرشى، مشهور به گنجى شافعى، (م 658 ق.) مشروح آن را از طریق جابربن عبداللَّه انصارى از رسول اكرم، صلّى اللّه علیه وآله، روایت كرده است20.

  در اینجا فراز كوتاهى را از »یزید بن قعنب« كه یكى از شاهدان عینى است نقل مى كنیم:

روزى با عباس بن عبدالمطلب در مسجدالحرام نشسته بودیم كه ناگاه »فاطمه بنت اسد« مادر امیرالمؤمنین، علیه السلام، وارد شد. وى حامله بود و نه ماه از دوران باردارى اش مى گذشت. فاطمه بنت اسد، در حالى كه درد زایمان گرفته بود، در كنار بیت ایستاد و گفت: »پروردگارا من به تو، و به آنچه از پیامبران و كتابها از سوى تو آمده است ایمان دارم.

من به آئین جد بزرگوارم ابراهیم خلیل كه بانى این بیت است باور دارم. پروردگارا به حق آن كسى كه این »بیت عتیق« را بنیاد نهاد، و به حق این مولودى كه در شكم دارم، این زایمان را بر من آسان بگردان«.

یزید بن قعنب مى گوید:
در برابر دیدگان من و همه حاضران، دیوار كعبه از طرف پشت شكافته شد و فاطمه بنت اسد به درون كعبه رفت و از دیدگان ما ناپدید شد و دیوار به حال اولى بازگشت. درصدد برآمدیم كه قفل در را باز كنیم ولى ممكن نشد. پس دریافتیم كه امر الهى است. سه روز تمام فاطمه درون كعبه بود و روز چهارم در حالى كه امیرمؤمنان على بن ابى طالب، علیه السلام، را بر روى دست داشت، از درون كعبه بیرون آمد.21

  بسیارى از بزرگان این متن را در كتابهاى حدیثى خود آورده اند.22
 علاوه بر كتب حدیثى، در كتب مزار نیز در برخى از متون زیارتى مأثور از ائمه معصومین، علیهم السلام، به ولادت آن حضرت در درون كعبه تصریح شده، كه به دو نمونه آن اشاره مى كنیم:

1. در زیارت مخصوص هفده ربیع الاول، كه محمد بن مسلم آن را از امام صادق، علیه السلام، روایت كرده آمده است:

السلام علیك یا من وفلدف ففى الكَعبة.
سلام بر تو، اى كسى كه در كعبه دیده به جهان گشودى.23
 و در قسمت پایانى همین زیارتنامه آمده است:
المولود فى البیت ذى الأستار
مولودى كه در خانه كعبه، در سراپرده الهى دیده به جهان گشود.24
 
2. و در زیارت مطلقه امیرمؤمنان، علیه السلام، آمده است:
السلام على المولود فى الكعبة، المزوج فى السماء.
سلام بر آن مولودى كه در خانه خدا دیده به جهان گشود و عقد نكاحش در آسمان بسته شد.25

 علاوه بر این شاعران بسیارى حدیث ولادت امیرالمؤمنان، علیه السلام، را در مدایح و قصائد خود آورده اند كه از هر قرنى به یك نمونه اكتفا مى كنیم:

1. شاعر پرشور قرن دوم سید حمیرى، (م 179 ق.) مى گوید:
وَلَدَتْهف فى حَرَمف الالفه و اَمْنفهف والبیتف حَیثف فَناؤفه و المسجدف
مادرش او را در حرم خدا و خانه امن او به دنیا آورد، كه آنجا آستانه و سجده گاه اوست.26

 2. شاعر نكته پرداز قرن سوم، محمدبن منصور سرخسى مى گوید:
وَلَدَتْهف مفنْجفبَةً و كان وفلادفها فى جَوفف كَعبةَ اَفْضَلف الأكنانف
مادر نجیب و برگزیده اش او را در درون كعبه به دنیا آورد، كه بهترین جایگاههاست.27

 3. شاعر معروف قرن چهارم، ابو طلحة بن عبیداللَّه غسانى عونى، در ضمن قصیده غدیریه خود مى گوید:
هفوَالَّذى سَمَّتْهف تفلكَ الجَوْهَرَةف إذ وَلَدَتْ ففى الكَعْبَةف المفطَهَّرةف
او همان شیربچه است كه این گوهر تابناك (مادر بزرگوارش) هنگامى كه او را در درون كعبه مشرفه بزاد، اینگونه نام نهاد.28

 4. شاعر بلند آوازه قرن ششم، ابوالمجد، مجدود بن آدم، مشهور به سنائى در این رابطه مى گوید:
در مرحله على نه چونست و نه چند
در خانه حق زاده به جانش سوگند29

 5. مورخ مشهور عهد عباسیان و شاعر بلند آوازه قرن هفتم، ابن ابى الحدید معتزلى، (م 656 ق.) در ضمن قصیده معروفش مى گوید:
هفوَالَّذى بَیتف اللَّهف مَوْلدفهف
فَطَهَّرَ البَیتَ مفن أرجاسف و أوثانف
او همان شخصیت والامقامى است كه بیت خدا زادگاه او بود، و لذا خانه خدا را از پلیدى بتها پاك و پاكیزه نمود.30

 6. شاعر پرشور شیعه در قرن هشتم، سید عبدالعزیز سیریجى اوالى، در قصیده غدیریه خود مى گوید:
مَنْ كانَ فى حَرَمف الرَّحمانف مَوْلَدفهف
و حاطَهف اللَّهف مفنْ بأسف و عفدْوانف
به جز على، علیه السلام، چه كسى در حرم امن الهى به دنیا آمده؟! و به جز او چه كسى را خداوند از ترس و وحشت دشمن بیمه كرده است؟31

 7. شاعر معروف قرن نهم، عبدالرحمن جامى، (م 898 ق.) به این داستان اشاره كرده، مى گوید:
به سوى كعبه رود شیخ و من به سوى نجف
به حق كعبه كه آنجا مراست حق به طرف
تفاوتى كه میان منست و او اینست
كه من به سوى گهر رفتم او به سوى صدف32

 8. شاعر برجسته قرن دهم، اهلى شیرازى، (م 942 ق.) مى گوید:
كعبه زان شد سجده گاه انبیا و اولیا
كامد آنجا در وجود، آن كعبه ارباب دین33

  9. فیلسوف و شاعر نامى قرن یازدهم، سیدمحمد باقر استرابادى، معروف به میرداماد، (م 1041 ق.) در ضمن قصیده اى مى گوید:
در كعبه »قل تعالوا« از مام كه زاد؟
از بازوى باب حفطَّه خیبر كه گشاد؟
و در لفظ كوتاه و پرمغزى مى گوید:
اسداللَّه در وجود آمد
در پس پرده هر چه بود آمد34

  10. شاعر و محدث قرن دوازدهم، سیدمحمد صالح ترمذى، متوفاى 1160 ق. مى گوید:
در فضائل بى نظیر آمد على
بر همه عالم امیر آمد على
آن على كز مادرش در كعبه زاد
آنكه بردوش پیمبر پا نهاد35

 11. شاعر نكته سنج قرن سیزدهم، مولى محمد رضا هماى شیرازى، (م 1212 ق.) در ضمن قصیده اى مى گوید:
گوهر تاج »سَلفونى« ماه برج »لَوْكفشففَ«
تاج بخش شهر یاران، تاجدار »إنّما«
حصن اسلام از دم شمشیر او شد استوار
آنچنانكه كعبه از مولود او شد با صفا36

 12. شاعر بزرگوار و فقیه نامدار قرن چهاردهم، آیةاللَّه حاج شیخ محمد حسین اصفهانى، مشهور به كمپانى، (م 1361 ق.) مى فرماید:
كعبه را تاج شرف تا اوج »أوأدنى« رسید
یافت چون از مولد میمون اواَقْصَى المفنى37
 و در قصیده اى دیگر مى فرماید:
تا درخشان شد درون كعبه زان وجه حسن
»ثَمَّ وَجهف اللَّه« روشن شد برون از شك و ظن38

 13. شاعر پرشور قرن اخیر، حاج سیدرضا حسینى، مشهور به سعدى زمان، (م 1406 ق.) مى گوید:
فاطمه بنت اسد بانوى راد
تا ترا اى سرّ حق، در كعبه زاد
كشف شد هستى خدا را خانه زاد
خالق عالم علیّت نام داد
خواند احمد مرتضایت یا على39

  14. شاعر زبردست معاصر، بولس سلامه، از شعراى مسیحى لبنان، در قصیده حماسى خود مى گوید:
حفرَّةٌ لزَّها المَخاضف فَلاذَتْ
بفسفتارف البَیْتف العَتیقف الوَطیدف
شیرزنى از درد زه بناگزیر، به سراپرده كعبه عتیق و استوار پناهنده شد.
پس از ابیاتى مى گوید:
كانَ فجرانف ذلكَ الیوفم فَجْرٌ
لفنَهارف و آخَرف لفلوَلیدف
آن روز دو صبحدم یكجا بدمید، یكى سپیده روز و دیگرى فروغ تازه مولود.40

  این بود اشاره اى كوتاه به فضیلت ویژه اى از امیرمؤمنان، علیه السلام، كه به تعبیر مرحوم محدث نورى از ضروریات مذهب شیعه به شمار مى آید و همواره در كتابها، خطابه ها و شعرها در همه قرون و اعصار منعكس شده و دوستان اهل بیت در برابر دشمنان با آن احتجاج و مباهات مى نمودند.41

در این رابطه كتابهاى مستقل فراوانى نوشته شده كه جامعتر از همه، كتاب پر ارج »على ولید الكعبه« از علامه بى نظیر، آیةاللَّه حاج شیخ محمدعلى اردوبادى، (م 1379 ق.) مى باشد.

این كتاب اخیراً توسط نویسنده توانا، حضرت حجةالاسلام والمسلمین حاج شیخ عیسى سلیم پور اهرى به فارسى ترجمه شده و به عنوان »مولود كعبه« منتشر شده است.پى نوشت ها:
1. الشّیخ الصّدوق، الامالى، ص114؛ همان، معانى الأخبار، ص62؛ ابن شهداشوب، مناقب آل ابى طالب، ج2، ص173؛ ابن فتال، روضةالواعظین، ص76؛ العلامةالمجلسى، بحارالانوار، ج35، ص8، الطبرى، بشارةالمصطفى، ص8؛المحلاتى، ریاحسین الشّریعه، ج3، ص6.
2. الشّافعى، كفایةالطالب فى مناقب على بن الطالب فى مناقب على بن ابى طالب، ص406؛ شاذان بن جبرئیل، الفضائل، ص56؛ همان، الروضة، ص78؛ العلامةالمجلسى، بحارالانوار، ج35، ص12؛ العلامةالأمینى، الغدیر، ج7، ص347.
3. الشّیخ المفید، الارشاد، ص9؛ الشّیخ الطوسى، تهذیب الأحكام، ج2، ص7؛ السّید الرضى، خصائص الائمّه، ص39، ابن الطاووس، اقبال الأعمال، ص655، ابن شهداشوب، المناقب، ج2، ص78، ابن الصّباغ، الفصول المهمه، ص30؛ خواند میر، حبیب السّید، ج1 ص52؛ الدهلوى، ازالةالخفاء؛ المجلسى، البحار، ج35، ص5و7.
4. الحاكم النّیشابورى، مستدرك الصّحیحین، ج3، ص483.
5. الشّافعى، كفایةالطالب فى مناقب على بن ابى طالب، ص407.
6. الآلوسى، شرح العینیّه، ص15.
7. الذّهبى، تلخیص المستدرك، ج3، ص483.
8. اللكهنوى، مرآة المؤمنین، ص21.
9. الدّهلوى، ازالةالخفاء، ج2، ص251.
10. محمد مبین، وسیلةالنّجاه، ص60.
11. میلادخان، ترجمه وسیلةالنّجاه، ص62.
12. كاكورى، احسن الانتخاب فى معیشة سیدنا ابى تراب، ص21.
13. الگجراتى، الإعلام بأعلام مسجدالحرام - مخطوط - به نقل النّقوى، على و الكعبه، ص76.
14. الشّیخ الطّوسى، الأمالى، ص706.
15. الشّیخ الصّدوق، معانى الأخبار، ص62؛ الأمالى، ص80؛ علل الشّرایع، ص56.
16. ابن شهداشوب، مناقب آل ابى طالب، ج2، ص174.
17. همان، ص172.
18. ابن المغازلى، مناقب على بن ابى طالب، ص7.
19. ابن الصّباغ، الفصول المهّمه، ص14.
20. الشّافعى، كفایةالطالب، ص706.
21. الشیخ الصّدوق، معانى الأخبار، ص62.
22. الشیخ الطوسى، الأمالى، ص706؛ الاربلى، كشف الغمّه، ج1، ص60؛ ابن الفتّال، روضةالواعظین، ص77؛الدیلمى، ارشاد القلوب، ج2، ص211، العلامةالحلى، كشف الیقین، ص5 و كشف الحق، ص109.
23. ابن المشهدى، المزارالكبیر، ص207؛ ابن الطاووس، اقبال الأعمال، ص608.
24. ابن المشهدى، همان، ص210؛ ابن طاووس، همان، ص610.
25. ابن الطاووس، مصباح الزّائر، ص146.
26.ابن شهداشوب، مناقب آل ابى طالب، ج1، ص175.
27. الخوئى، منهاج البراعه، ج1، ص71.
28. العلامةالأمینى، الغدیر، ج4، ص135.
29. خزائن الشهداء، ج1، ص9.
30. اسماعیل الأنصارى، خط سیرما، ص55.
31. العلامةالأمینى، همان، ج6، ص21.
32. العلامةالاردوبادى، علىّ ولیدفالكعبة، ص84.
33. همان، ص82.
34. على دوانى، مجله مكتب اسلام، سال7، شماره1، ص31.
35. ترمندى، مناقب مرتضوى، ص89.
36. بیرجندى، مناقب علوى، ص69.
37. الاصفهانى، دیوان كمپانى، ص17.
38. همان، ص20.
39. سعدى زمان، نجوم درخشان، ج1، ص52.
40. بولس سلامه، عیدالغدیر، ص56.
41. المحدّث النورى، لؤلؤ و مرجان، ص166.
 


موعود شماره 22


 

 نظر شما  درباره اين مقاله | عمومی , [لينک مطلب]الف- این وبلاگ به صورت خصوصی اداره می شود وهیچ گونه وابستگی به سازمان یا نهادی ندارد.
ب-کلیه احادیث مندرج در وبلاگ از کتب و سایت های معتبر استخراج شده اند
ج- وجود مطالبی در وبلاگ، به معنای تائید صحت و یا عدم صحت آن مطالب نمی باشد.
د- نقل مطالب از وبلاگ به غیر از مطالب عمومی با یا بدون ذکر منبع آزاد است
.

Copyright  2009 by Onvan. All rights reserved

سخن روز

منع وقت گذاری نسبت به ظهور امام زمان

در روایاتی كه از امامان شیعه رسیده است از هر گونه تعیین وقت ظهور مهدی نهی شده است و به آنان نسبت دروغگویی داده شده است. از زمان ظهور فقط خداوند متعال خبر دارد و كسانی كه به این كار مبادرت كنند هلاك خواهند شد.

از آن جمله ابی بصیر گوید: از امام صادق درباره قائم سئوال كردم جواب داد: وقت گزاران دروغ گفته اند، ما خاندانی هستیم كه وقت گذار نیستیم.

 

دعا و نیایش

اللهم كن لوليك

عظم البلاء

اللهم عرفنى نفسك

صلوات بر امام زمان عليه السلام

الهم ارزقنا توفيق الطاعه

دعا تعقيب نماز صبح

دعاى صبح امام زمان

صلوات ابوالحسن ضراب اصفهانى

الهم انا نشكو اليكاخبار مهدویت
 

آمار وبلاگ

کل بازدید:
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

 

 

ماه شب چهارده

 آخرین ستاره شب

آخرین منجی

علائم ظهورحضرت مهدی(عج)

غول رسانه ای

فقط خدا

جبهه فرهنگی ضد صهیونیزم

آغازی بر یک پایان

آیین اسلام

کانون شیفتگان  بوشهر

کوثر

گل نرجس

اخبار  آخرالزمان

از محضر استاد تا به خدا

الکتریکال استیودنت

ماه تابان من

مجمع فرهنگی علمدار

محبان

امام مهدی (عج)

انتظار سرخ

بارالها عطر گل

محبان مهدی (عج)

 مردی از سرزمین آفتاب

مسجد مقدس جمکران

بوی پیراهن یوسف

بوی خوش ظهور

بوی ظهور

مسیحیت یهودی

مناظرات ما و یک مسیحی

منتظر

بیا مهدی شب هجران

تا انتهای حضور

تا ظهور

منتظر مهدی (عج)

منتظران مهدی موعود

منتظرین

تویی که نمی شناختمت

جمکران نت

چشم انتظار

منجی

موعود سیاسی

مهدویت و علائم ظهور

چشم انتظاران مهدی (عج)

چند قدم تا وصال یار

حریم یاس

 مهدی فاطمه

مهدی فاطمه سلام

 نسیم ظهور

دانشجویان منتظر امام زمان

در انتظار ظهور آقام

در محضر لاهوتیان

نقد و بررسی مسیحیت

 ترویج فرهنگ  مهدویت

وصال نور

درد دل های منتظر

دریچه‌ای به سوی ملكوت

دلتنگ انتظار

هیام

یا ابا صالح المهدی ادرکنی

یا حجت ابن الحسن العسکری

دین در جهان امروز

راه یافته

روزنامه اینترنتی عصر ظهور

یا حق

یا مهدی ادرکنی

یاران امام مهدی (عج)

ریحانه النبی سلام الله علیها

سلام علی آل یاسین

سینما و صهیونیزم

یاس زهرا(س)

یاس نامه

یاور مهدی (عج)

شقایق های منتظرت

صفحات انتظار

صهیون پژوه

یک دنیا پدر

یوسف زهرا (1)

یوسف زهرا (2)

طاووس بهشت

عاشق مهدی (عج)

عاقبت آن سوار می آید

یوسف یاس

آخرالزمان و مهدویت

تبیان

عدالت خواه امروز عدالت گر فردا

عروج خدایی

عصر موعود
 پاسخگویی